skip to Main Content

Kategorien

21.1 km Männer

U20 M 2001 und 2002
M20 Hauptklasse 1991 bis 2000
M30 Männer 1 1981 bis 1990
M40 Männer 2 1971 bis 1980
M50 Männer 3 1961 bis 1970
M60 Männer 4 1951 bis 1960
M70 Männer 5 1950 und älter

21.1 km Damen

U20 W 2001 und 2002
W20 Hauptklasse 1991 bis 2000
W30 Damen 1 1981 bis 1990
W40 Damen 2 1971 bis 1980
W50 Damen 3 1961 bis 1970
W60 Damen 4 1951 bis 1960
W70 Damen 5 1950 und älter

21.1 km Sie & Er

Overall-Wertung

10 km Männer

U18 M 2003 und jünger
U20 M 2001 und 2002
M20 Hauptklasse 1991 bis 2000
M30 Männer 1 1981 bis 1990
M40 Männer 2 1971 bis 1980
M50 Männer 3 1961 bis 1970
M60 Männer 4 1951 bis 1960
M70 Männer 5 1950 und älter

10 km Damen

U18 W 2003 und jünger
U20 W 2001 und 2002
W20 Hauptklasse 1991 bis 2000
W30 Damen 1 1981 bis 1990
W40 Damen 2 1971 bis 1980
W50 Damen 3 1961 bis 1970
W60 Damen 4 1951 bis 1960
W70 Damen 5 1950 und älter

10 km Walking/Nordic Walking

Walking/Nordic Walking Frauen
Walking/Nordic Walking Männer

Back To Top