skip to Main Content

Kategorien

21.1 km Männer

U20 M 2000 und 2001
M20 Hauptklasse 1990 bis 1999
M30 Männer 1 1980 bis 1989
M40 Männer 2 1970 bis 1979
M50 Männer 3 1960 bis 1969
M60 Männer 4 1950 bis 1959
M70 Männer 5 1949 und älter

21.1 km Damen

U20 W 2000 und 2001
W20 Hauptklasse 1990 bis 1999
W30 Damen 1 1980 bis 1989
W40 Damen 2 1970 bis 1979
W50 Damen 3 1960 bis 1969
W60 Damen 4 1950 bis 1959
W70 Damen 5 1949 und älter

21.1 km Sie & Er

Overall-Wertung

10 km Männer

U18 M 2002 und jünger
U20 M 2000 und 2001
M20 Hauptklasse 1990 bis 1999
M30 Männer 1 1980 bis 1989
M40 Männer 2 1970 bis 1979
M50 Männer 3 1960 bis 1969
M60 Männer 4 1950 bis 1959
M70 Männer 5 1949 und älter

10 km Damen

U18 W 2002 und jünger
U20 W 2000 und 2001
W20 Hauptklasse 1990 bis 1999
W30 Damen 1 1980 bis 1989
W40 Damen 2 1970 bis 1979
W50 Damen 3 1960 bis 1969
W60 Damen 4 1950 bis 1959
W70 Damen 5 1949 und älter

10 km Walking/Nordic Walking

Walking/Nordic Walking Frauen
Walking/Nordic Walking Männer

Back To Top